Showing all 6 results

ANY WAY

15,00 AZN
Müxtəlif mexanizmlər üçün universal nüfuz edən yağlayıcı vasitə. REVİTALİZANT tərkiblidir.

ATOMEX Car Polish

25,00 AZN
Boya və lak cilalayıcı vasitə.

ATOMEX Chrome conditioner

25,00 AZN
Xrom təmizləyici, cilalayıcı və bərpa edici vasitə.

Atomex® Rubber and plastic conditioner

19,00 AZN
Plastik və rezin hissələrin orijinal rəngini bərpa edən vasitədir.

Engine compartment cleaner

20,00 AZN
Mühərriyi və motorxananı təmizləmək üçün vasitə.

REVITALIZANT® EX120 Moto

18,00 AZN
1.000 cm3 qədər həcmli, yanacaqla birgə və ya ayrıca yağlama sistemli mühərriklər üçün təmir edici, bərpa edici və qoruyucu qat əmələ gətirən vasitə.