Showing all 5 results

ANY WAY

18,00 
Müxtəlif mexanizmlər üçün universal nüfuz edən yağlayıcı vasitə. REVİTALİZANT tərkiblidir.

XADO ATOMEX Car Polish

20,00 
Boya və lak cilalayıcı vasitə.

XADO ATOMEX Chrome conditioner

20,00 
Xrom təmizləyici, cilalayıcı və bərpa edici vasitə.

XADO Atomex Rubber and plastic conditioner

18,00 
Plastik və rezin hissələrin orijinal rəngini bərpa edən vasitədir.

XADO Engine compartment cleaner

19,00 
Mühərriyi və motorxananı təmizləmək üçün vasitə.