Showing all 2 results

XADO Complex cleaner – DIESEL

15,00 
Yanacaq sisteminin KOMLEKS təmizləyicisi – DIZEL. Yanacaq sistemini tam olaraq çöküntülərdən və korroziyadan qoruyur və benzinin keyfiyyətini yüksəldir. Daimi istifadəsi tövsiyyə olunur.

XADO Diesel-LUX

8,00 
Dizelin keyfiyyətini yüksəldən, sistem təmizləyən və setan qaldırıcı.

Dizelin keyfiyyəti pis olduqda yanacaq sistemi və mühərriyin daxili hərəkərli hissələrinin təmiri qaçılmaz olur. Xüsusən də dizelin tərkibində olan kükürdün miqdarı çox olduqda mühərrikdə turşuluq artır, bu da metalın aşınmasına səbəb olur. XADO dizel qatqılarından istifadə yanacaq sistemini qoruyur, təmizləyir və aşınmış hissələri bərpa edir. Bundan başqa dizelin tərkibindəki kükürdü, su kondensatını və qurğuşunu neytrallaşdırır. Xüsusən də yüksək təzyiqli nasos və DPF ilə təchiz edilən avtomobillər üçün daimi istifadəsi tövsiyyə olunur.