Showing all 3 results

ANTİCARBON

19,00 AZN
Benzin və dizel mühərriklərdə hərəkətsiz kiplənmiş porşen halqalarının antikarbon effektli təmizlənməsi üçün tez təsir göstərən vasitə.

EGR və qaz klapanının təmizləyici

15,00 AZN
Hava droselini və EGR klapanını təmizləmək üçün vasitə.

Engine compartment cleaner

20,00 AZN
Mühərriyi və motorxananı təmizləmək üçün vasitə.