Showing all 3 results

XADO ANTİCARBON

25,00 
Benzin və dizel mühərriklərdə hərəkətsiz kiplənmiş porşen halqalarının antikarbon effektli təmizlənməsi üçün tez təsir göstərən vasitə.

XADO EGR və qaz klapanının təmizləyici

10,00 
Hava droselini və EGR klapanını təmizləmək üçün vasitə.

XADO Engine compartment cleaner

19,00 
Mühərriyi və motorxananı təmizləmək üçün vasitə.